اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۱۷۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۱۴۱۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۵۴۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۶۹۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۳۳۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۱۶۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۲۱۰۱۹۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی ، طبقه اول ، پلاک 30 و 31


       

لیست قیمت محصولات شرکت ایران رگولاتور

۱۳:۵۱:۵۹ ۱۳۹۸/۵/۲۴

محصولات جدید شرکت ایران رگولاتور


سلونوئید دیزل ژنراتور

سلونوئید دیزل ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید خاموش کن پرکینز

سلونوئید خاموش کن پرکینز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید خاموش کن دیزل بنز

سلونوئید خاموش کن دیزل بنز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید خاموش کن دیزل ژنراتور کاترپیلار

سلونوئید خاموش کن دیزل ژنراتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید خاموش کن دیزل کامینز

سلونوئید خاموش کن دیزل کامینز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید خاموش کن دیزل

سلونوئید خاموش کن دیزل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید خاموش کن ولوو

سلونوئید خاموش کن ولوو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید خاموش کن

سلونوئید خاموش کن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت سلونوئید قطع کن دیزل

قیمت سلونوئید قطع کن دیزل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی سلونوئید دیزل قطع کن

نمایندگی سلونوئید دیزل قطع کن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش سلونوئید دیزل ژنراتور

نمایندگی فروش سلونوئید دیزل ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده سلونوئید قطع کن

وارد کننده سلونوئید قطع کن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سلونوئید کمنز

سلونوئید کمنز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر سلونوئید قطع کن کمنز

شیر سلونوئید قطع کن کمنز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
MARELLI MOTOR ولتاژ رگولاتور مارلی موتور

MARELLI MOTOR ولتاژ رگولاتور مارلی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور - ژنراتور مگر مکالته

ولتاژ رگولاتور - ژنراتور مگر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگولاتور ژنراتور استمفورد as440

رگولاتور ژنراتور استمفورد as440...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگولاتور ژنراتور استمفورد SX460

رگولاتور ژنراتور استمفورد SX460...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگولاتور ژنراتور استمفورد

رگولاتور ژنراتور استمفورد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت ولتاژ رگولاتور ژنراتور

قیمت ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت ولتاژ رگولاتور مارلی موتور

قیمت ولتاژ رگولاتور مارلی موتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی ولتاژ رگولاتور ژنراتور

نمایندگی ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی ولتاژ رگولاتور کاترپیلار

نمایندگی ولتاژ رگولاتور کاترپیلار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی ولتاژ رگولاتور مارلی موتور

نمایندگی ولتاژ رگولاتور مارلی موتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور CATERPILLAR

ولتاژ رگولاتور CATERPILLAR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور SINGLE سینگله

ولتاژ رگولاتور SINGLE سینگله...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور SINGLE

ولتاژ رگولاتور SINGLE...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور استریم  STREAM

ولتاژ رگولاتور استریم STREAM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور باسلر basler

ولتاژ رگولاتور باسلر basler...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور دویتس

ولتاژ رگولاتور دویتس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور ژنراتور

ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور کاترپیلار

ولتاژ رگولاتور کاترپیلار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور کامینز

ولتاژ رگولاتور کامینز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لوری سومر R250

ولتاژ رگولاتور لوری سومر R250...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لوری سومر LEROY SOMER

ولتاژ رگولاتور لوری سومر LEROY ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لوری سومر R230

ولتاژ رگولاتور لوری سومر R230...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لوری سومر R439

ولتاژ رگولاتور لوری سومر R439...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لوری سومر R448

ولتاژ رگولاتور لوری سومر R448...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لوری سومر R449

ولتاژ رگولاتور لوری سومر R449...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لوری سومر

ولتاژ رگولاتور لوری سومر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش ولتاژ رگولاتور

نمایندگی فروش ولتاژ رگولاتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور لینز LINZ

ولتاژ رگولاتور لینز LINZ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور مارلی موتور

ولتاژ رگولاتور مارلی موتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور ولوو

ولتاژ رگولاتور ولوو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنترلر ژنراتور

قیمت کنترلر ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترلر ژنراتور

کنترلر ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنترلر ژنراتور

نمایندگی فروش کنترلر ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود بریج ژنراتور brige

دیود بریج ژنراتور brige...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت رگولاتور ولتاژ avr

قیمت رگولاتور ولتاژ avr...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسپید کنترلر ژنراتور

اسپید کنترلر ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکتیویتور دیزل ژنراتور کامینز

اکتیویتور دیزل ژنراتور کامینز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگولاتور ولتاژ avr

رگولاتور ولتاژ avr...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اجراکننده تابلو برق دیزل ژنراتور

اجراکننده تابلو برق دیزل ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات ولتاژ رگولاتور ژنرااتور

تعمیرات ولتاژ رگولاتور ژنرااتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیر کننده تابلو برق دیزل ژنراتور

تعمیر کننده تابلو برق دیزل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تعمیرات تابلو برق دیزل ژنراتور

تعمیرات تابلو برق دیزل ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید تابلو برق دیزل ژنراتور

تولید تابلو برق دیزل ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شرکت تعمیرات ولتاژ رگولاتور

شرکت تعمیرات ولتاژ رگولاتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شرکت فروش ولتاژ رگولاتور ژنراتور

شرکت فروش ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده ولتاژ رگولاتور ژنراتور

فروشنده ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سرویس نگهداری تابلو برق دیزل ژنراتور

سرویس نگهداری تابلو برق دیزل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شرکت راه اندازی تابلو برق دیزل ژنراتور

شرکت راه اندازی تابلو برق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شرکت سرویس نگهداری تابلو برق دیزل ژنراتور

شرکت سرویس نگهداری تابلو برق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شرکت نصب تابلو برق دیزل ژنراتور

شرکت نصب تابلو برق دیزل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قطعات یدکی تابلو برق دیزل ژنراتور

قطعات یدکی تابلو برق دیزل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوازم یدکی تابلو برق دیزل ژنراتور

لوازم یدکی تابلو برق دیزل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نصب کننده تابلو برق دیزل ژنراتور

نصب کننده تابلو برق دیزل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور ابل 900 دور 50 اسب ABAL

الکتروموتور ابل 900 دور 50 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور ابل ABAL

الکتروموتور ابل ABAL...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش ولتاژ رگولاتور ژنراتور

عامل فروش ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور چینی ابل abal

الکتروموتور چینی ابل abal...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی ولتاژ رگولاتور ژنراتور

نمایندگی ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده ولتاژ رگولاتور ژنراتور

وارد کننده ولتاژ رگولاتور ژنراتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور  ژنراتور مارلی

ولتاژ رگولاتور ژنراتور مارلی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ولتاژ رگولاتور مارلی MARELLI

ولتاژ رگولاتور مارلی MARELLI...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0